Årsmöte 2020

av Maja Sjöberg

P.g.a. Covid-19 och pågående pandemi inställde föreningen årsmöte som skulle varit 24 mars 2020. Försök har sedan skett att hålla möten på nya dagar men ej varit möjligt. Föregående års styrelse har fortsatt sitt arbete även under 2020. Styrelsen har sammanställt ett per capslum protokoll.

Medlemmar är välkomna med synpunkter till info@ostkakansvanner.se eller per telefon till Åke Carlsson, 070-675 30 40 senast den 31/12. Nytt årsmöte för 2020 är preliminärt beslutat till 26 mars i Jönköping.

Läs protokollet här.

Tillbaka