Inget kalas utan ostkaka!

Våren 2003 bildades föreningen Ostkakans vänner, mitt på torget i Vetlanda - i hjärtat av Småland.

Ostkakans Vänner värnar om ostkakans traditioner och vill sprida den älskade maträtten långt utanför landskapets och landets gränser.

Föreningen är ideell och öppen för alla som uppskattar Smålands nationalrätt. Dåvarande landshövdingen i Jönköpings län, Birgit Friggebo, valdes till föreningens förste ordförande. De tre landshövdingarna i Småland återfinns fortfarande i styrelsen för Ostkakans Vänner, och innehar ett rullande ordförandeskap.

Ostkaka är ett smakfullt inslag som det går att skapa mycket omkring. Föreningen arrangerar varje år SM i ostkaka.

Och detta är bara början!

Föreningen har till ändamål:

 • bedriva gemensam verksamhet för att främja en ökad förtäring av ostkaka i Sverige och övriga Europa
 • omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra Småland och det Småländska näringslivet på ett utvecklande sätt.

Medlemmar i Ostkakans Vänner är:

 • alla som gillar ostkaka

Organisation

Styrelsen består av:

 • Landshövdingen i Kalmar län, Thomas Carlzon, ordförande
 • Landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson, 
 • Landshövdingen i Kronobergs län, Ingrid Burman
 • Martin Robetsson, Glasriket
 • Johan Sjöberg, Möbelriket
 • Magnus Färjhage, Ramkvilla
 • Agneta Cedergren, Vassmolösa
 • Eva Törn, Värnamo
 • Eric Anderson, Forserum
 • Nils-Åke Blom, Anneberg
 • Bengt Paulsson, Värends Nöbbele

Verkställande utskott: