Arkiv - inlägg Mars 2012

Bilder från årsmötet mars 2012

av Bernd Lindemann

Den 28 mars höll vi i Ostkakans Vänner årsmöte på Residenset i Jönköping. Här visas bilder från ett trevligt och lyckat möte.

Vi tackar Landshövding Minoo Akhtarzand som var en mycket bra värd för årsmötet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

av Bernd Lindemann

FÖRENINGEN OSTKAKANS VÄNNER, Ideell förening

Styrelsen för föreningen Ostkakans Vänner, ideell förening, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande personer: landshövding Minoo Akhtarzand ordf., landshövdingarna Kristina Alsér och Sven Lindgren, Martin Robertsson, Glasriket, Johan Sjöberg, Möbelriket, Anders Friberg, Aluminiumriket, Lena-Marie Wikström, Hushållningssällskapet, Eva Törn, Värnamo, Jan Johansson, Vetlanda, Magnus Färjhage, Vetlanda och Eric Andersson, Forserum.

I VU har ingått Johan Sjöberg. sammankallande, Jan Johansson, Magnus Färjhage, Anders Friberg, Martin Robertsson, Lena-Marie Wikström, Erik Andersson och Eva Törn.

Under 2011 har föreningen haft tre protokollförda sammanträden och VU haft tre.

Valberedning är Ulf Fernhök, Kalmar, Anders Unger, Växjö, och Maria Lamme, Ramkvilla.

Föreningens syfte- ändamål

Föreningen har till ändamål att

  • bedriva verksamhet för att främja en ökad förtäring av ostkaka i Sverige och övriga Europa
  • omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra Småland och näringslivet på ett utvecklande sätt.

Verksamhet 2011

Föreningen som har sitt säte i Vetlanda bildades den 19 mars 2003. Antalet medlemmar i föreningen är 500, varav ett antal är obetalda från föregående år.

Föreningen har under året anordnat SM i ostkaka. En delfinal för Jönköpings Län i Sandsjöfors, delfinal för Kronobergs län i Vislanda och i Kalmar län i Alsterbro. Finalen arrangerades i Vimmerby med Britt-Marie Andersson som vinnare.

Ostkakans Vänner har under året samverkat kring många andra aktiviteter – i många sammanhang för att skapa mötesplatser och uppmärksamhet kring ostkaka och Småland. Här kan nämnas Möbelrikets aktiviteter på Möbelmässan i Stockholm, Möbelriksdag i Lammhult, Hem-mässa i Stockholm, Spiltans stämma i Stockholm, Designmingel i Växjö. En spännande aktivitet var när ett antal tusen flygpassagerare i södra Sverige på Ostkakans dag serverades ostkaka. Totalt har vi varit medverkande vid ett 40-tal aktiviteter.

Föreningens årsstämma hölls 24 mars på Residenset i Kalmar. Värd var landshövding Sven Lindgren. Trevligt program med underhållning, mat, prisutdelningar, årets SM-ostkaka, kåseri av Mikael Ahlerup från Astrid Lindgrens Värld. Kampvisa inramade stämman.

Föreningens tre hederspriser har femte gången tilldelats enligt följande:

Ostkakans hederspris för småländsk klurighet Inger Monson och Stefan Bark, Smålandsskinn, Göberga Hult, Tranås

För deras helhjärtade och framgångsrika satsning på pälsfårnäringen, med egen fårbesättning och gårdsbutik. Ingers design av läckra fårskinnspälsar och trendiga inredningsdetaljer. Stefans arbete med att bevara skinnberederiet i Tranås. Inger och Stefan präglas av Entreprenörsanda och småländsk klurighet.

Pris för Ostkakans hederspris för mat & dryck och Ostkakans hederspris för medmänsklighen delades ej ut under året.

Årets smålandsambassadör 2011

Johan Sjöberg har på ett synnerligen engagerat, framgångsrikt och professionellt sätt marknadsfört Småland och dess näringsliv i mängder av olika sammanhang. Detta har skett såväl inom Sverige som utanför landets gränser. Johan har också smakfullt och helt i enlighet med föreningens stadgar genomfört den intresseväckande marknadsföringen med stöd av den småländska delikatessen Ostkaka.

Årets smålänning - hedersledamöter

Hedersledamöter är Ingvar Kamprad, Verner Ericsson, Glenn Long, Birgit Friggebo, Lars-Åke Lagrell, Carolina Klüft, Bo Andersson, Lottie Knutsson, Olle Nordin och Susanne Rydén, Bo Carlsson, Nanne Bergstrand och Eskil Erlandsson.

Föreningens ekonomi

Bidrag har under året erhållits från Frödinge Mejeri och Vrigstads Ostkaksbageri.

Föreningens ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning. Årets intäkter/medlemsavgifter har uppgått till 108.470 kr och kostnaderna till 55.163 kr. Kassabehållning vid årets slut uppgår till kr 89.040 kr och ett eget kapital på 144.040 kr.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Minoo Akhtarzand
Sven Lindgren
Kristina Alsér Johan Sjöberg
Martin Robertsson
Anders Friberg Eric Andersson
Lena-Marie Wikström
Magnus Färjhage Eva Törn
Jan Johansson