Arkiv - inlägg April 2012

Vision Varumärket Småland

av Bernd Lindemann

Landshövding Minoo Akhtarzand presenterar visionen Varumärket Småland
Landshövding Minoo Akhtarzand presenterar visionen Varumärket Småland

Landhövding Minoo Akhtarzand utvecklade för styrelsen en vision om att Ostkakans Vänner stärker varumärket Småland som presenterades på årsmötet. Förslaget att jobba mer med frågan antogs av stämman.

Citat från presentationen:

Varumärket Småland bidrar starkt till utvecklingen och tillväxten i Sverige.

Småland ska vara ett igenkänt varumärke för tillväxt, entreprenörsanda, klurighet, samverkan och kvalité - nationellt och internationellt.

Alla som önskar ska kunna skapa sig en framtid med goda levnadsvillkor i Småland

  • Identifiera styrkorna med Småland
  • Fokusera på att lyfta fram varumärket Småland till gagn för medborgarna och näringslivet i regionen och landet
  • Vara en aktiv och bidragande del av utvecklingen i Småland

Diplom delades ut på årsmöte

av Bernd Lindemann

4 diplom delades ut på vårt årsmöte.

Årets hederspris 2011 för
 SMÅLÄNDSK KLURIGHET

tilldelas
MIKAEL AHLERUP”Entreprenören Mikael Ahlerup har med en fokusering på kulturarvet byggt upp en långsiktig och väl genomtänkt affärsidé där alla medarbetare är lika viktiga och delaktiga. Mikael har avlägsnat allt som riskerat att spräcka illusionen av saga och förvandlat Astrid Lindgens Värld till en park med en årlig tillströmning av ca 450 tusen personer från när och fjärran.”

Årets hederspris 2011 för MEDMÄNSKLIGHET

tilldelas
LENA MARIA KLINGVALL

”Lena Maria har trots sitt medfödda handikapp visat medmänniskor hur man, genom sitt engagemang och sitt positiva sätt att vara, kan skapa hopp och framtidstro för alla människor oavsett fysiska förutsättningar. Framgångarna inom bl a sång och musik, simning och konstnärlighet är helt enastående och blivit välkända i hela världen.”

Årets Nysmålänning 2011

tilldelas
Selim Husic

”1992. Selim Husic kom till Sverige med familj, från ett beryktat koncentrationsläger i Bosnien. 2012. Mr. Waxman i Tranås. Allt för bilen under samma tak, med nio anställda och mångmiljonomsättning i företaget. Åren 1992 - 2012 har för honom inneburit hårt arbete, uthållighet, vara framgångsrik förhandlare, hela tiden sätta upp nya mål, tänka ekonomiskt och förstå att det är viktigt att samarbeta med andra kunniga personer. Selim Husic, Mr. Waxman , är därför en värdig vinnare som årets Nysmålänning.”

Årets Smålänning 2011

tilldelas
Johan Sjöberg

”Johan Sjöberg har på ett synnerligen engagerat, framgångsrikt och professionellt sätt marknadsfört Småland och dess näringsliv i mängder av olika sammanhang. Detta har skett såväl inom Sverige som utanför landets gränser. Johan har också smakfullt och helt i enlighet med föreningens stadgar genomfört den intresseväckande marknadsföringen med stöd av den småländska delikatessen Ostkaka.”