Arkiv - inlägg Mars 2021

Årsmöte 2021

av Maja Sjöberg

Inbjudan till årsmöte med Ostkakans vänner!

Vårt medlemmar inbjuds till digitalt årsmöte via Teams torsdag 25/3 kl. 18–19 på en dator, platta eller telefon nära dig.

Länken kommer skickas ut någon dag innan. Anmäl dig senast den 23/3 till info@ostkakansvanner.se

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse