Inget kalas utan ostkaka!

Våren 2003 bildades föreningen Ostkakans vänner, mitt på torget i Vetlanda - i hjärtat av Småland.

Ostkakans Vänner värnar om ostkakans traditioner och vill sprida den älskade maträtten långt utanför landskapets och landets gränser.

Föreningen är ideell och öppen för alla som uppskattar Smålands nationalrätt. Dåvarande landshövdingen i Jönköpings län, Birgit Friggebo, valdes till föreningens förste ordförande. De tre landshövdingarna i Småland återfinns fortfarande i styrelsen för Ostkakans Vänner, och innehar ett rullande ordförandeskap.

Ostkaka är ett smakfullt inslag som det går att skapa mycket omkring. Föreningen arrangerar varje år SM i ostkaka.

Och detta är bara början!

Föreningen har till ändamål:

 • bedriva gemensam verksamhet för att främja en ökad förtäring av ostkaka i Sverige och övriga Europa
 • omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra Småland och det Småländska näringslivet på ett utvecklande sätt.

Medlemmar i Ostkakans Vänner är:

 • alla som gillar ostkaka

Organisation

Styrelsen består av:

 • Landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson
 • Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall, Ordförande
 • Landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm
 • Johan Sjöberg, Brantevik
 • Magnus Färjhage, Ramkvilla
 • Eva Törn, Värnamo
 • Bengt Paulsson, Värends Nöbbele
 • Åke Carlsson, Herråkra
 • Kicki Svensson, Högsby
 • Helene Lantz, Rydaholm
 • Maria Ihrmark, Växjö

Verkställande utskott:

 • Åke Carlsson, sammankallande
 • Johan Sjöbeg
 • Magnus Färjhage, kassör
 • Bengt Paulsson
 • Eva Törn
 • Kicki Svensson
 • Helene Lantz
 • Maria Ihrmark