Vi får människor att mötas i Småland

Ostkakans Vänner värnar om ostkakans traditioner och vill sprida den älskade maträtten långt utanför landskapets och landets gränser. Föreningen är ideell och öppen för alla som uppskattar Smålands nationalrätt.

Föreningen har till ändamål:
– värna om ostkakans överlevnad, arbeta för att tillverkningen ökar, kvaliteten bibehålls och att konsumtionen sprids.

– omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra Småland och det Småländska näringslivet på ett proffsigt sätt.

– i samverkan med destinationsarbetet i de tre Smålandslänen, stödja och lyfta fram varumärket Småland, som står för tillväxt, entreprenörsanda, klurighet, samverkan och kvalitet.

Föreningen bildades 2003, mitt på torget i Vetlanda - i hjärtat av Småland. Jönköpings dåvarande landshövdingen, Birgit Friggebo, valdes till föreningens första ordförande. De tre landshövdingarna i Småland återfinns fortfarande i styrelsen för Ostkakans Vänner, och innehar ett rullande ordförandeskap.

 

Styrelsen i Ostkakans Vänner

Styrelsen består av:
Landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson
Landshövdingen i Kalmar län, Peter Sandwall, Ordförande
Landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm
Magnus Färjhage, Ramkvilla
Johan Sjöberg, Brantevik
Åke Carlsson, Herråkra
Eva Törn, Värnamo
Lars-Johan Svensson, Asa
Kicki Svensson, Högsby
Helene Lantz, Rydaholm
Eva Sundin, Växjö


Ostkakans Lov


Föreningens egna låt.

Vi har här i Smålann e ́rätt, söm kvickt gör den hongrige mätt en  ́fö  ́a, söm stora å små , vell åt , om ho står te å få. Fenns likare mat på vår jor, än ostekak, bakad av mor?

Vi manfolk kan inte förstå, va kaka ä gjorder utå. Ho ä mest den styvaste mat, söm en kan få se på ett fat. Den kaka ä allt delikat ä ho bara mä, ä dä ra  ́t.

Mä bakninga vektigt dä ä, å då vell mor själv allt va mä. Ho står där ve spisen på vakt tess kaka blir väl genombakt. En heder dä ä, töcker ho om kaka blir makalöst go.

På alla kalaser ja vatt ha ostkakebonkar de hatt, å fast de vatt stora söm kar har inte en smöla blett kvar. Men mätta vi gått därifrå. Kan likare föa en få?

Ja va på ett ställe igår - en gammel bekant fyllde år- å ostekak vankas det då. Vi åt så vi knappt könne gå, men frua i huset geck på - o trujade fram oss ändå.

” Lägg på så ni rer er, ja ber ” - ” Nä tack, vi förmår inte mer ” ” Å prat då, dä sjonker allt ner ” - dä össlades mä vackra or : 

” Så gosi di ostekak va, hur löckas du bara så bra ”

Vår ostekak håller vi å, kring henne vi enia stå, å sölle ho tas i beslag, då bryter vi mot Sverges lag. Åt häcklefjäll kan dä få gå, vi äter vår ostkak ändå.

Text Carl Fors
Musik Ulla Klint-Arvidsson

Verkställande utskott:
Magnus Färjhage, Ramkvilla
Kommundirektör i Vetlanda Kommun med ett stort engagemang i landsbygdsutveckling. Vill utveckla samverkan i Småland genom att skapa fler kontaktytor mellan människa och ostkaka.

Johan Sjöberg, Brantevik
Entreprenör med känsla för färg och form, vilket kommer till god nytta vid bedömningen av en ostkakas kvalitet. Har som ambition att få flera människor och idéer att mötas, helst över en äkta småländsk fika.

Åke Carlsson, Herråkra
Identifierar sig som lantbrukare men har många olika roller i ryggsäcken, bland annat som politiker och företagare. Jobbar för att främja Smålands näringslivsutveckling och för att gynna ostkakan som hantverk.

Eva Törn, Värnamo
Danspedagog och ordförande i Värnamo Kulturnämnd. Hon värnar om det småländska arvet, inte minst genom sitt signaturval av kaka.

Kicki Svensson, Fagerhult
Egenföretagare och är engagerad i att utveckla företag och företagare till framtidens ledare. Själv leder hon matvandringar där det serveras skrönor och närproducerad småländsk gastronomi.

Helene Lantz, Rydaholm
Verksamhetsutvecklare på LRF. Hennes engagemang för att få baka ostkaka bidrog till att fortsatt få köpa mjölk direkt från en gård. Segern firades med småländsk ostkaka på LRF kontoret i Stockholm.

Lars-Johan Svensson, Asa

Eva Sundin, Växjö


Hederspriser

Föreningen har sen 2005 delat ut flera hederspriser, se alla pristagare här.